จังหวัดที่เป็นหนี้เป็นสินมากที่สุดในประเทศไทย ล่าสุด

จังหวัดที่เป็นหนี้เป็นสินมากที่สุดในประเทศไทย ล่าสุด

ความไม่เป็นหนี้คือลาภอันประเสริฐ ใครมีหนี้ย่อมปวดหัวจะระเบิด เมื่อถึงกำหนดต้องชำระหนี้แต่ดันไม่มีเงินชดใช้เขา บางคนถึงขั้นขายลูกขายเมีย บ้างก็ฆ่าตัวตายให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปก็มี นี่แค่คน ๆ เดียวนะ แล้วถ้าคนเป็นหนี้มารวมตัวกันเยอะ ๆ ล่ะ จะเป็นอย่างไร เราเลยค้นหาดูว่า จังหวัดไหนที่ประชากรเป็นหนี้มากที่สุด แล้วก็ได้รับคำตอบว่า คือ

  1. จังหวัดปทุมธานี มีหนี้ต่อครัวเรือน 370,531 บาท

2. จังหวัดสุรินทร์ มีหนี้ต่อครัวเรือน 347,321 บาท

3. จังหวัดมหาสารคาม มีหนี้ต่อครัวเรือน 343,780 บาท

สำหรับจังหวัดที่มีหนี้น้อยที่สุด คือ จังหวัดขอนแก่น มีหนี้ต่อครัวเรือนเพียง 47,602 บาท สุดยอดจริง ๆ เพราะมีหนี้น้อยก็ปวดหัวน้อยว่างั้นเถอะ

จากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าครัวเรือนไทยเป็นหนี้สินเพราะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัว เมื่อเงินไม่พอใช้ก็ไปกู้มาใช้ ไม่ออมเงิน ได้มาใช้ไปจนหมด และยังเหนียวหนี้อีกต่างหาก หรือพยายามยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป ทำให้เป็นหนี้ยาวนาน ไม่ฟื้นตัว จนแล้วจนอีก ทั้งนี้เพราะบริหารเงินไม่เป็น

วิธีแก้จนประการหนึ่ง ถ้าทำได้ นั่นคือ ถ้าไม่จำเป็นอย่านำเงินในอนาคตมาใช้ !

จังหวัดที่เป็นหนี้เป็นสินมากที่สุดในประเทศไทย ล่าสุด
จังหวัดที่เป็นหนี้เป็นสินมากที่สุดในประเทศไทย ล่าสุด

ที่มาของข้อมูล – สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

กลับหน้าแรก