วันหยุด 2566 หยุดวันไหนบ้างไปดูกัน อัพเดทล่าสุด

วันหยุด 2566 Image by starline on Freepik

TubTab ได้รวบรวมวันหยุดประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้วางแผนการทำงาน การท่องเที่ยว และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ดังนี้

วันหยุดประจำปี 2566

 1. วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่สากล
 2. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
 3. วันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
 4. วันจักรี วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566
 5. วันสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566
 6. วันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566
 7. วันสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 
 8. วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
 9. วันแรงงานแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566
 10. วันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
 11. วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติค.ร.ม
 12. วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
 13. วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
 14. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
 15. วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566
 16. วันเข้าพรรษา วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566
 17. วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2566
 18. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
 19. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
 20. วันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566
 21. วันพ่อแห่งชาติ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
 22. วันรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
 23. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 24. วันสิ้นปี วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566
วันหยุด 2566 Image by starline on Freepik
วันหยุด 2566 Image by starline on Freepik

กลับหน้าแรก