สีมงคลสำหรับคนเกิด 7วัน แบบสากลและแบบไทย

สีมงคลสำหรับคนเกิด 7วัน แบบสากลและแบบไทย

สีมงคลสำหรับคนเกิดทั้ง 7 วันในแบบสากลนั้น แต่ละวันจะมีสีมงคลที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อ ดังนี้

 • คนเกิดวันอาทิตย์ (Sunday) สีมงคลคือ สีเหลือง (Yellow) เป็นสีของความรู้สึกสดใส ความสุข และความมั่นคง สีมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์อีกสีหนึ่งคือสีทอง (Gold) ซึ่งเป็นสีที่เชื่อมโยงกับความมั่งคั่ง ความรุ่งโรจน์ และความเจริญรุ่งเรือง สีทองถือเป็นสีที่สร้างความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองในชีวิต ช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองในด้านทางการเงิน นอกจากนี้ สีทองยังถือเป็นสีที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ช่วยส่งเสริมความรู้สึกสดใสและความสุขในชีวิต และช่วยส่งเสริมการเป็นผู้นำและการมีอิทธิพลในผู้อื่นด้วย
 • คนเกิดวันจันทร์ (Monday) สีมงคลคือ สีขาว (White) เป็นสีของความบริสุทธิ์ ความสงบ และความสุข สีมงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์อีกสีหนึ่งคือสีเงิน ซึ่งเป็นสีที่มีความสง่างามและมีความสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าสีเงินสามารถช่วยเสริมความมั่นคงและปกป้องคนที่เกิดวันจันทร์ได้ด้วย
 • คนเกิดวันอังคาร (Tuesday) สีมงคลคือ สีแดง (Red) เป็นสีของความมั่นคง ความกระตือรือร้น และความก้าวหน้า เป็นสีของพลังและความแข็งแกร่ง สีแดงยังถูกเชื่อว่าสามารถช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสมดุลในชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าสีแดงสามารถเสริมสร้างความมั่นคงในการทำงานและการประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นสีแดงเป็นสีที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอย่างยิ่ง
 • คนเกิดวันพุธ (Wednesday) สีมงคลคือ สีเขียว (Green) เป็นสีของความเจริญรุ่งเรือง ความหวัง และยังมีความหมายเกี่ยวกับความสมดุลและความอดทน สีเขียวเป็นสีที่เป็นมิตรและสง่างาม ช่วยให้คนเกิดวันพุธมีความสุข มั่นคง และมีความเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี นอกจากนี้ สีเขียวยังถือเป็นสีที่เชื่อว่าช่วยเสริมสร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจ ช่วยบรรเทาความเครียดและความวิตกกังวล รวมถึงช่วยเสริมสร้างความภูมิใจและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วย
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี (Thursday) สีมงคลคือ สีส้ม (Orange) นับเป็นสีมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี และอีกสีหนึ่งคือสีฟ้า (Blue) ซึ่งเป็นสีที่เชื่อมโยงกับความสงบสุข ความเยือกเย็น และความมั่นคง สีฟ้าเป็นสีที่สร้างความผ่อนคลายให้กับจิตใจและช่วยลดความวิตกกังวล นอกจากนี้ สีฟ้ายังถือเป็นสีที่เชื่อว่าช่วยส่งเสริมความซื่อสัตย์และความจริงใจ ช่วยเสริมสร้างความเข้ากับผู้อื่นและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ในชีวิตด้วย
 • คนเกิดวันศุกร์ (Friday) สีมงคลคือ สีน้ำเงิน (Blue) และอีกสีหนึ่งคือสีชมพู (Pink) ซึ่งเป็นสีที่เชื่อมโยงกับความรัก ความเป็นมิตร และความสดใส สีชมพูถือเป็นสีที่สร้างความผ่อนคลายและความสงบให้กับจิตใจ ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล นอกจากนี้ สีชมพูยังถือเป็นสีที่เชื่อว่าช่วยส่งเสริมความเป็นมิตรและเปิดกว้างให้กับความรัก ช่วยส่งเสริมความคิดบวกและการเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น รวมถึงช่วยสร้างความรื่นเริงในชีวิตด้วย
 • คนเกิดวันเสาร์ (Saturday) สีมงคลคือ สีดำ (Black) ซึ่งเป็นสีที่เชื่อมโยงกับความมั่นคง ความแข็งแกร่ง และความตั้งตรง สีดำถือเป็นสีที่สร้างความเข้มแข็งในจิตใจ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับอุปสรรค นอกจากนี้ สีดำยังถือเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมความเข้ากับสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมสร้างความสงบและความมั่นใจในตัวเอง รวมถึงช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าใจแบบลึกซึ้งในชีวิตด้วย

สีมงคลสำหรับคนเกิดทั้ง 7 วันในแบบไทยนั้น แต่ละวันจะมีสีมงคลที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อ ดังนี้

 • คนเกิดวันอาทิตย์ การงานใช้สีแดง การเงินใช้สีเทา สีดำ สีม่วง ความรักใช้สีเขียว โชคลาภใช้สีเขียว สุขภาพใช้สีขาว สีเหลือง มีคนช่วยเหลือใช้สีเทา สีน้ำตาล สีกาลกิณี คือสีฟ้า สีน้ำเงิน
 • คนเกิดวันจันทร์ การงานใช้สีเขียวใช้ การเงินใช้สีส้ม สีน้ำตาลอ่อน ความรักใช้สีเทา สีดำ สีม่วง โชคลาภใช้สีเทา สีส้ม สีม่วง สุขภาพใช้ มีคนช่วยเหลือใช้สีชมพู สีกาลกิณี คือสีแดง
 • คนเกิดวันอังคาร การงานใช้สีเทา สีดำ สีม่วง การเงินใช้สีเทา สีน้ำตาล ความรักใช้สีเหลืองเข้ม โชคลาภใช้เทา สีเหลืองเข้ม สีน้ำตาลอ่อน สุขภาพใช้สีเขียว มีคนช่วยเหลือใช้สีแดงเลือดหมู สีกาลกิณี คือสีขาว สีเหลืองอ่อน สีนวล
 • คนเกิดวันพุธ การงานใช้สีเหลืองเข้ม สีน้ำตาลอ่อน การเงินใช้สีฟ้า ความรักใช้สีเทา สีน้ำตาล โชคลาภใช้สีเทา สีฟ้า สุขภาพใช้สีเทา สีดำ สีม่วง มีคนช่วยเหลือใช้สีขาว สีเหลืองอ่อน สีกาลกิณี คือสีชมพู
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี การงานใช้สีฟ้า การเงินใช้สีขาว สีเหลืองอ่อน ความรักใช้สีแดง โชคลาภใช้สีแดง สีขาว สีเหลืองอ่อน สุขภาพใช้สีเทา สีน้ำตาล มีคนช่วยเหลือใช้สีเขียว สีกาลกิณี คือสีเทา สีดำ สีม่วง
 • คนเกิดวันศุกร์ การงานใช้สีขาว สีเหลืองอ่อน การเงินใช้สีเขียวเข้ม ความรักใช้สีชมพูอ่อน โชคลาภใช้สีชมพูเข้ม สุขภาพใช้สีแดงเลือดหมู มีคนช่วยเหลือใช้สีส้ม สีน้ำตาลอ่อน สีกาลกิณี คือสีเทา สีน้ำตาล
 • คนเกิดวันเสาร์ การงานใช้สีเทา สีน้ำตาล การเงินใช้สีแดง ความรักใช้สีฟ้า โชคลาภใช้สีฟ้า สีแดง สุขภาพใช้สีเหลืองเข้ม สีน้ำตาลอ่อน มีคนช่วยเหลือใช้สีชมพูเข้ม สีกาลกิณี คือสีเขียว

หวังว่าข้อมูลเรื่องสีมงคลสำหรับคนเกิดทั้งเจ็ดวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจไม่มากก็น้อย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปตามความเหมาะสม

สีมงคลสำหรับคนเกิด 7วัน แบบสากลและแบบไทย
สีมงคลสำหรับคนเกิด 7วัน แบบสากลและแบบไทย

กลับหน้าแรก