สีรถประจำวันเกิด เสริมดวง เสริมโชคลาภ

สีรถประจำวันเกิด เสริมดวง เสริมโชคลาภ

รถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินหรือสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ ดังนั้นเวลาจะซื้อมาใช้งานจึงนิยมเลือกซื้อสีที่เป็นมงคลแก่ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้เสมอ เพื่อส่งเสริมชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ไม่ทำให้ชีวิตตกต่ำหรือมีอันตราย วันนี้เราจึงจะมีศึกษากันว่า คนเกิดวันไหนเหมาะกับรถยนต์สีอะไร ด้วยศาสตร์เกี่ยวกับสีรถประจำวันเกิด หรือสีมงคล ไม่ควรพลาดนะครับ

สีรถประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

 • สีแดง เสริมดวงชะตาในด้านมีคนคอยช่วยเหลือค้ำชู ไม่ต้องทำอะไรเอง มีคนสนับสนุนเสมอ
 • สีเขียว เสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภ โชคดี มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ
 • สีดำ สีม่วง เสริมดวงชะตาในด้านเงินตรา ทรัพย์สินมีค่า โภคทรัพย์ มรดก เงินได้มาแบบง่าย ๆ
 • สีเหลือง สีแสด สีทอง เสริมดวงชะตาในด้านความเพียร ความขยัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • สีเทา สีดำ เสริมดวงชะตาในด้านมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ไม่อับจนหนทาง มีตัวช่วยในชีวิตเสมอ
 • สีเงิน สีเหลืองอ่อน สีขาว เสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุมั่นขวัญยืน
 • สีชมพู เป็นสีอัปมงคล สีกาลกิณี ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะไม่เกื้อหนุนดวงชะตาของท่าน

สีประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันจันทร์

 • สีเงิน สีเหลืองอ่อน สีขาว เสริมดวงชะตาในด้านมีคนคอยช่วยเหลือค้ำชู ไม่ต้องทำอะไรเอง มีคนสนับสนุนเสมอ
 • สีชมพู เสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุมั่นขวัญยืน
 • สีเขียว เสริมดวงชะตาในด้านอำนาจต่าง ๆ มีผู้คนเกรงใจ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป เป็นใหญ่ เป็นโต
 • สีดำ สีม่วง เสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภ โชคดี มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ
 • สีเหลือง สีแสด สีทอง เสริมดวงชะตาในด้านเงินตรา ทรัพย์สินมีค่า โภคทรัพย์ มรดก เงินได้มาแบบง่าย ๆ
 • สีเทา สีดำ เสริมดวงชะตาในด้านความเพียร ความขยัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมดวงชะตาในด้านมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ไม่อับจนหนทาง มีตัวช่วยในชีวิตเสมอ
 • สีแดง เป็นสีอัปมงคล สีกาลกิณี ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะไม่เกื้อหนุนดวงชะตาของท่าน

สีรถประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอังคาร

 • สีชมพู เสริมเรื่องบารมี มีผู้คอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เสมอ
 • สีเขียว เสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุมั่นขวัญยืน
 • สีดำ สีม่วง เสริมดวงชะตาในด้านอำนาจต่าง ๆ มีผู้คนเกรงใจ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป เป็นใหญ่ เป็นโต
 • สีเหลืองเข้ม สีแสด สีทอง เสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภ โชคดี มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ
 • สีเทา สีดำ เสริมดวงชะตาในด้านเงินตรา ทรัพย์สินมีค่า โภคทรัพย์ มรดก เงินได้มาแบบง่าย ๆ
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมดวงชะตาในด้านความเพียร ความขยัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • สีแดง เสริมดวงชะตาในด้านมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ไม่อับจนหนทาง มีตัวช่วยในชีวิตเสมอ
 • สีเงิน สีเหลืองอ่อน สีขาว เป็นสีอัปมงคล สีกาลกิณี ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะไม่เกื้อหนุนดวงชะตาของท่าน

สีรถประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

 • สีเขียว เสริมเรื่องบารมี มีผู้คอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เสมอ
 • สีดำ สีม่วง เสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุมั่นขวัญยืน
 • สีเหลืองเข้ม สีแสด สีทอง เสริมดวงชะตาในด้านอำนาจต่าง ๆ มีผู้คนเกรงใจ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป เป็นใหญ่ เป็นโต
 • สีเทา สีดำ เสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภ โชคดี มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมดวงชะตาในด้านเงินตรา ทรัพย์สินมีค่า โภคทรัพย์ มรดก เงินได้มาแบบง่าย ๆ
 • สีแดง เสริมดวงชะตาในด้านความเพียร ความขยัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • สีเงิน สีเหลืองอ่อน สีขาว เสริมดวงชะตาในด้านมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ไม่อับจนหนทาง มีตัวช่วยในชีวิตเสมอ
 • สีชมพู เป็นสีอัปมงคล สีกาลกิณี ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะไม่เกื้อหนุนดวงชะตาของท่าน
สีรถประจำวันเกิด เสริมดวง เสริมโชคลาภ
สีรถประจำวันเกิด เสริมดวง เสริมโชคลาภ

สีรถประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

 • สีเทา สีดำ เสริมเรื่องบารมี มีผู้คอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เสมอ
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุมั่นขวัญยืน
 • สีแดง เสริมดวงชะตาในด้านอำนาจต่าง ๆ มีผู้คนเกรงใจ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป เป็นใหญ่ เป็นโต
 • สีเงิน สีเหลืองอ่อน สีขาว เสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภ โชคดี มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ
 • สีเขียว เสริมดวงชะตาในด้านความเพียร ความขยัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • สีดำ สีม่วง เสริมดวงชะตาในด้านมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ไม่อับจนหนทาง มีตัวช่วยในชีวิตเสมอ
 • สีเหลืองเข้ม สีแสด สีทอง เป็นสีอัปมงคล สีกาลกิณี ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะไม่เกื้อหนุนดวงชะตาของท่าน

สีรถประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

 • สีเหลืองเข้ม สีแสด สีทอง เสริมเรื่องบารมี มีผู้คอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เสมอ
 • สีเทา สีดำ เสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุมั่นขวัญยืน
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมดวงชะตาในด้านอำนาจต่าง ๆ มีผู้คนเกรงใจ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป เป็นใหญ่ เป็นโต
 • สีแดง เสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภ โชคดี มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ
 • สีเงิน สีเหลืองอ่อน สีขาว เสริมดวงชะตาในด้านเงินตรา ทรัพย์สินมีค่า โภคทรัพย์ มรดก เงินได้มาแบบง่าย ๆ
 • สีชมพู เสริมดวงชะตาในด้านความเพียร ความขยัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • สีเขียว เสริมดวงชะตาในด้านมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ไม่อับจนหนทาง มีตัวช่วยในชีวิตเสมอ
 • สีดำ สีม่วง เป็นสีอัปมงคล สีกาลกิณี ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะไม่เกื้อหนุนดวงชะตาของท่าน

สีรถประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์

 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมเรื่องบารมี มีผู้คอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เสมอ
 • สีแดง เสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุมั่นขวัญยืน
 • สีเงิน สีเหลืองอ่อน สีขาว สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่องอำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 • สีชมพู เสริมดวงชะตาในด้านอำนาจต่าง ๆ มีผู้คนเกรงใจ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป เป็นใหญ่ เป็นโต
 • สีเขียว เสริมดวงชะตาในด้านเงินตรา ทรัพย์สินมีค่า โภคทรัพย์ มรดก เงินได้มาแบบง่าย ๆ
 • สีดำ สีม่วง เสริมดวงชะตาในด้านความเพียร ความขยัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • สีเหลืองเข้ม สีทอง เสริมดวงชะตาในด้านมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ไม่อับจนหนทาง มีตัวช่วยในชีวิตเสมอ
 • สีเทา สีดำ เป็นสีอัปมงคล สีกาลกิณี ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะไม่เกื้อหนุนดวงชะตาของท่าน

สีรถประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสาร์

 • สีดำ สีม่วง เสริมเรื่องบารมี มีผู้คอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เสมอ
 • สีเหลืองเข้ม สีแสด สีทอง เสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุมั่นขวัญยืน
 • สีเทา สีดำ เสริมดวงชะตาในด้านอำนาจต่าง ๆ มีผู้คนเกรงใจ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป เป็นใหญ่ เป็นโต
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภ โชคดี มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ
 • สีแดง เสริมดวงชะตาในด้านเงินตรา ทรัพย์สินมีค่า โภคทรัพย์ มรดก เงินได้มาแบบง่าย ๆ
 • สีเงิน สีขาว เสริมดวงชะตาในด้านความเพียร ความขยัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • สีชมพู เสริมดวงชะตาในด้านมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ไม่อับจนหนทาง มีตัวช่วยในชีวิตเสมอ
 • สีเขียว เป็นสีอัปมงคล สีกาลกิณี ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะไม่เกื้อหนุนดวงชะตาของท่าน

กลับหน้าแรก