นโยบายความเป็นส่วนตัว

logo_TubTab250-250-p
TubTab

Who we are

Our website address is: https://tubtab.com

เว็บไซต์ tubtab.com ได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ว่า เว็บไซต์ tubtab.com ไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่อย่างใด ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า การเข้าชมเว็บไซต์ tubtab.com จะปลอดภัยอย่างดีที่สุด ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ tubtab.com ไม่จัดเก็บข้อมูส่วนตัวจากผู้เข้าชมหรือใช้บริการ เพราะเราไม่มีระบบสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนซื้อสินค้า

เราไม่ใช้คุกกี้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Necessary , Performance , Analytics , Advertisement , Functional , Other ในเว็บไซต์ tubtab.com ท่านสามารถสแกนดูการใช้งานคุกกี้ และมั่นใจในความเป็นส่วนตัวของท่านได้เสมอ

เราอาจปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้ จึงขอส่งเสริมให้ท่านทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของเรา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายความเป็นส่วนและการใช้คุกกี้

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : contact@tubtab.com

(ประกาศและแก้ไขล่าสุด วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565)